Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 17. novembra 2002

Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Boh je džentlmen. Vo filme Diablov advokát hovorí diabol mladému advokátovi: “Boh je despota. Boh ľudí obmedzuje, bráni im žiť tak, ako oni sami chcú. Bráni im robiť, čo oni sami túžia robiť. Ja, ja som humanista. Ja ľudí podporujem v ich túžbach. Ja im dovoľujem, aby si robili, čo chcú. Ja im v ničom nebránim.” - Nemôžem súhlasiť s tým, že by Pán Boh bol diktátorom. Určite nie. Práve naopak. Pán Boh je veľký džentlmen. On stojí pri dverách a klope. Otvoriť mu musí každý sám. Nič nenanucuje, ale ponúka všetko. V plnej miere rešpektuje rozhodnutie človeka. Som presvedčený, že aj na poslednom súde bude plne rešpektovať rozhodnutie každého z nás. Ak niekto žije tu na zemi bez Pána Boha a neverí v Neho, bolo by násilnícke, ak by ho potom Pán Boh nútil žiť s Ním v nebi. On však nie je násilník. A preto povie: “V poriadku, rozhodol si sa žiť bezo mňa. Rešpektujem tvoje rozhodnutie. Ži bezo mňa aj vo večnosti. Choď do večného zatratenia.” Človeku, ktorý žil podľa Božej vôle tu na zemi, povie: “Rozhodol si sa žiť so mnou. Dobre, rešpektujem tvoje rozhodnutie. Ži so mnou aj vo večnosti. Vojdi do nebeského kráľovstva.” No uznajte, nie je Boh džentlmen? Som rád, že takýto Boh je mojím Otcom. Ako je to s tebou?