Slovak Czech English German Polish

Streda, 20. novembra 2002

Bóaz povedal žencom: Hospodin s vami! Odpovedali mu: Požehnaj ťa Hospodin! Vzájomná láska. Slová apoštola Pavla o skúpej a štedrej sejbe veľmi pekne vystihuje prorok Izaiáš. On v našej dnešnej stati píše o medziľudských vzťahoch. Píše aj o tom, ako sa na to pozerá Boh. Píše o tom, ako sa verné a spravodlivé mesto stalo až neviestkou. Tí, čo boli múdri a spravodliví, tí sú teraz vzbúrenci a zlodeji, úplatkári a úžerníci, ľahostajní k vdovám a sirotám. A čo na to Pán Boh?: “…vyvŕšim sa na svojich protivníkoch a pomstím sa na svojich nepriateľoch.” Sú to tvrdé slová, najmä keď si predstavíme, ako by sa asi všemožne mohol na človeku mocný Boh vyvŕšiť a pomstiť. Je to asi krutá predstava. Pri nej ma vie vždy upokojiť len to, že Pán Boh je láska. Nuž a my, keď sme z tejto lásky prijali, mali by sme ju aj rozdávať. Ak budeme ako tí z pokazeného Jeruzalema, nemôžeme čakať od Pána Boha pochvalu. Keď však budeme rozdávať lásku ľuďom, keď budeme ozaj štedro lásku siať, bude hojná aj naša žatva.