Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 25. novembra 2002

Zlož svoje starosti na Hospodina, on sa o teba postará. Nikdy nezúfaj, veď Boh je stále s Tebou. Dnešná moderná doba nám priniesla mnohé výdobytky vedy a techniky, ale zároveň i problémy, s ktorými musíme dennodenne bojovať. Sú to neraz vážne otázky, ktoré zamestnávajú našu myseľ a niekedy až natoľko, že od nich nedokážeme pozdvihnúť oči a zabúdame, že je tu Niekto, kto nám chce a dokáže pomôcť, Niekto, kto je schopný vyriešiť aj zdanlivo bezvýchodiskové situácie. Je veľkou posilou pre život, ak z Písma svätého vierou prijmeme uistenie o stálej Božej prítomnosti, o tom, že ku Bohu smieme volať a svoje starosti zložiť na Jeho plecia. Prorok Izaiáš hovorí slová zasľúbenia o tom, že Hospodin stvorí vo dne oblak a v noci dym, tak ako kedysi vyjadroval svoju prítomnosť a zároveň ukazoval cestu, po ktorej majú kráčať svojmu ľudu, ktorý putoval z Egypta do zeme zasľúbenej. - Spoľahnime sa v dôvere na Neho, veď nám zasľúbil, že nás nikdy neopustí. Buďme Mu verní, nikdy si nezúfajme, na Neho všetky svoje starosti uvaľme, v istote, že sa o nás postará.