Slovak Czech English German Polish

Streda, 27. novembra 2002

Hospodine, Pane, začal si ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť i svoju pomocnú ruku. Žime podľa Božích príkazov! Niekedy sa nám zdá, akoby bol celý svet naruby. Pustíme si televízor, rádio, alebo stačí, keď sa len rozhliadneme okolo seba a mnohokrát sa ani nestačíme čudovať. Podvádzanie, klamstvá, pomsty jednotlivcov či celých skupín sú na dennom poriadku. Keď sa ohradíme a povieme, že to nie je správne, dostane sa nám ešte i výsmechu, že sme zaspali dobu, veď dnes je to bežné, je to normálne. Prorok Izaiáš hovorí: “Beda, tým, čo na zlé povedia: dobré, a na dobré: zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu, trpké na sladké a sladké na trpké.” Ovplyvnení okolitým prostredím sme celkom zmätení a pýtame sa, ako sa máme správať. Pripojiť sa k davu alebo nabrať odvahu a dokázať byť iní i keď si tým možno vyslúžime titul čudáka, či hlupáka. Veď kto múdry by plával proti prúdu? Apoštol Pavel nám dáva radu: “Nepripodobňujte sa tomuto svetu.” Žime podľa Božieho slova, v ktorom nám Kristus hovorí: “Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje.” Plňme ich a to tak vo svojom osobnom živote ako i v spoločenstve veriacich - pri budovaní cirkvi kresťanskej.