Slovak Czech English German Polish

Sobota, 30. novembra 2002

Život mám stále ohrozený, no na tvoj zákon nezabúdam. Boh je nám Bohom záchrany. Kráľ Acház napriek posolstvu, ktoré mu zvestovalo, že Boh je s ním a nemusí sa ničoho obávať, žiada o pomoc pohanského kráľa, odmieta Božiu pomoc a obracia sa na človeka. Výsledkom je Boží trest. V očakávanom pomocníkovi sa ukrýval utláčateľ. Koľkokrát sa nám to už stalo, že sme sa zmýlili a sklamali v človeku? Boh je však verný a i keď nás niekedy trestá za našu neposlušnosť, Jeho konečným cieľom nie je naša záhuba, ale záchrana. Tak zazneli i kráľovi Acházovi do budúcnosti slová zasľúbenia: “Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Immanuel.” To v preklade znamená Boh s nami. Pán Boh nás nezavrhol, ale poslal svojho Syna, aby nás zachránil. “Lebo nás neurčil Boh na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánu Ježiši Kristu.” Ponúka ho všetkým. Žiada od nás len vieru a život podľa Božej vôle, aby sme lásku ku Nemu dokazovali zachovávaním Jeho prikázaní, nažívali medzi sebou v pokoji, ujímali sa slabých, neodplácali sa zlým za zlé, konali dobro. Tak ako Kristus, ktorý nám k tomu dal príklad, Ten, ktorý je našou pomocou, posilou, pretože je s nami v každej chvíli, tak ako to zasľúbil: “Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta” (Matúš 28,20).