Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. decembra 2002

Boh je oddávna mojím kráľom, on koná spásne skutky na zemi. Nový začiatok. Dnešným dňom stojíme, vďaka Božej láske a milosti, v bránach nového cirkevného roku. Ďakujeme Pánu Bohu za všetko požehnanie, posilnenie, ktoré sme smeli prijímať z Jeho slova a sviatostí a zároveň Ho prosíme, aby i počas tohto započatého roku v Jeho cirkvi zostával s nami a ochraňoval nás od všetkého zlého. Začiatok nového cirkevného roku sa spája s adventom - s dobou očakávania príchodu nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. No nielen počas týchto štyroch nedieľ sa máme na Jeho príchod pripravovať. Celý náš kresťanský život má byť prípravou, čakaním na svojho Pána. Týmto očakávaním má žiť cirkev kresťanská i každý jeden kresťan v nej. Nielen z čakania príchodu - narodenia betlehemského dieťatka, ale z čakania Toho, ktorý zasľúbil svoj druhý príchod, keď už príde v moci a sláve a keď “každé koleno bude kľakať pred Ním a každý jazyk bude vyznávať Boha” (Rimanom 14,11). Advent, čakanie druhého príchodu nášho Pána nás teda povzbudzuje k príprave. Veď očakávame vzácneho hosťa. Dnešná epištola nás upozorňuje na to, že “teraz je nám spasenie bližšie, ako keď sme uverili. A tak zaznievajú k nám v tomto požehnanom adventnom čase adventu slová Pána Ježiša Krista: ”Naplnil sa čas, a priblížilo sa Kráľovstvo Božie; kajajte sa a verte v evanjelium!” Kristus, náš Pán sa ku nám blíži a to nás zaväzuje k vernej službe a trvalej bdelosti. Je naozaj čas, prebudiť sa zo spánku k novému dňu prípravy.