Slovak Czech English German Polish

Piatok, 06. decembra 2002

Umy si srdce od zla, aby si sa zachránil. Dokedy budeš prechovávať v sebe svoje nešľachetné úmysly? Kráčajme za mocnými. V prorokových slovách sa môžeme dočítať o nádhere, dokonalosti a harmónii Mesiášovej ríše. Zároveň nám opisuje krásny a čistý charakter Mesiáša - Božieho Syna. Jeho kráľovstvo a Jeho moc je v úplnom protiklade s vládami vtedajších veľmocí, akým bola Asýria a neskôr Babylon. Tie chceli dobyť svet. Hlavným cieľom všetkých bojov medzi národmi je úsilie získať moc nad svetom. V Izaiášovej dobe bol pyšnými vodcami národov odštartovaný závod o svetovládu. Izrael a Júdsko boli len nepatrnými štátikmi, ktoré sa ľahko mohli stať korisťou pre rozpínavé veľmoci. Izaiášovi však bolo dopriate vidieť nielen túto skutočnosť, ale aj fakt, že Pán Boh má všetku vládu a moc vo svojich rukách. Videl, že Hospodin má pripravenú budúcnosť a nádej nielen pre Izrael a Júdsko, ale pre každého človeka v každom národe. Tou budúcnosťou a nádejou pre každého je Ježiš Kristus. Čítame o tom v 10. verši: “V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, korí stojí ako koruhva národov a slávny bude jeho príbytok.” Môžeme byť vďační za to, že tieto slová nezostali len prázdnymi, nenaplnenými frázami. Môžeme byť vďační za nekonečnú Božiu milosť, že po tejto zemi naozaj raz kráčal dokonalý Človek a dokonalý Boh v jednej osobe. Vo svojej podstate sme tak pošpinení hriechom, že túto skutočnosť nevieme úplne a do hĺbky pochopiť a prijať. Hriech nám neraz zabraňuje dôverovať Božej láske, ktorú dosvedčil Mesiáš na golgotskom kríži. Svojou obeťou nám vybojoval všetko dobré a krásne, po čom v hĺbke srdca túžime - lásku, odpustenie, radosť, nádej i miesto v Jeho kráľovstve. Z toho sa môžeme tešiť, chváliť Ho a oslavovať celý deň.