Slovak Czech English German Polish

Piatok, 13. decembra 2002

Priaznivo obrátim oči na nich a vrátim ich do tejto krajiny. Vystaviam ich a nezrúcam, zasadím ich a nevytrhám. Skala vekov. Jedno z najkrajších a výstižných mien nášho Boha. On je naozaj pevnou skalou, na ktorej stojí svet a vesmír, ale aj náš život a naša viera. On je zárukou a istotou spravodlivosti, pravdy a lásky vo vesmíre. On raz práve tieto hodnoty aj viditeľne nastolí. Ešte trvá boj, ešte trvá zápas o hodnoty života. Náš Boh ešte pracuje a my s Ním (Matúš 22,44). Ešte je skalou v skrytosti tak, ako je skrytý základ domu a vidíme len samotnú stavbu. Tak aj my vidíme len viditeľný svet a vesmír, vidíme len prírodu a život v nej, ale základ, “skala vekov” ostáva v skrytosti. Veriaci však o nej vedia a neustále si ju pripomínajú. Veriaci práve na tejto skale vekov stavajú svoju vieru a svoj život - dom na skale. - Neboj sa ani dnešného dňa, neboj sa úloh a práce, neboj sa problémov, nie ty nesieš svet, ale skala vekov nesie teba a tvoj život. Práve aj v dnešný deň.