Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 15. decembra 2002

Namietate: Cesta Pánova nie je správna! Počúvajte, dom Izraela! Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne vaše cesty? Si Ty Ten? Táto otázka netrápila len Jána Krstiteľa a jeho učeníkov. Trápi podnes mnohých, aj veriacich. Je naozaj Kristus Ten jediný Spasiteľ? Dosť často sa mi prihovárajú ľudia, ktorí hovoria, že Kristus nie je Jediný, že je len jeden z mnohých učiteľov. Že každé náboženstvo je dobré a má dobré myšlienky a dobrých učiteľov, že by bolo najlepšie spojiť všetky náboženstva, z každého vziať tie najlepšie myšlienky. - Si Ty Ten, ktorý mal prísť? Samotná predvianočná doba nám znovu kladie túto otázku. Prichádzame za Ježišom zo svojich väzení, zo svojich všedných dní, v ktorých bývame doslova uväznení, zo svojich problémov, ktoré spútavajú naše životy, prichádzame k Nemu, narodenému Dieťatku, s otázkou: Si Ty naozaj Ten, ktorý mi môže pomôcť? Si Ty naozaj Ten, ktorý zachráni svet? Si Ty naozaj Ten, na ktorého sa môžem spoľahnúť? - Ježiš dáva jednoduchú odpoveď - presvedč sa sám. Počúvaj a pozeraj. Spoznávaj Ježiša, spoznávaj Jeho moc počúvaním a pozeraním. A porozumieš mnohému. Je tu povzbudenie ku každodennému čítaniu Biblie, zvlášť evanjelií, ku každodennému skúmaniu a spoznávaniu Ježišovho života. Pýtaj sa aj dnes a dostaneš odpoveď.