Slovak Czech English German Polish

Utorok, 17. decembra 2002

Kto by nechcel vidieť dobré veci počas svojich dní? Chráň si jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami. Boh zasahuje - hľadá pokoru a poslušnosť. Jeruzalem bol pre Izraelcov pýchou. Veď to bolo miesto, kde sa utáboril nielen Dávid, ale podľa ich predstáv aj sám Hospodin. Tam bol postavený neskôr chrám - centrum bohoslužby. Z toho je aj predstava jeho nepremožiteľnosti (Aríél = Boží lev, alebo Boh je lev). Ale prílišné zakladanie si na povrchnej zbožnosti vždy vedie k sklamaniu. Jeruzalem a ľudia v ňom si mysleli, že bude stačiť, ak sa v chráme konajú slávnosti, sviatky, vykonávajú obrady. Nedbali ani na hlas Izaiáša a prorokov. Neobrátili sa k Hospodinovi celým srdcom, a tak sa museli obetné ohniská premeniť na zborenisko a zhorenisko. - Splnili sa predpovede prorokov i slová samého Pána Ježiša Krista vzťahujúce sa na toto miesto. Ani nám nestačí zakladať si na vonkajšej zbožnosti, na príslušnosti k cirkvi, či účasti na bohoslužbách. Nestačí, ak naše ústa hovoria krásne reči… Podstatná je pokora, poslušnosť a úprimná vďačnosť Pánu Bohu, Darcovi našich zmyslov a údov, Darcovi našich životov.