Slovak Czech English German Polish

Streda, 18. decembra 2002

Beda tým,... ktorí ospravedlňujú zločinca za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímajú. Posledné slovo povie Boh. Na svete je veľa nespravodlivosti. V nerovnom sociálnom postavení jej bolestivé dôsledky dopadajú najmä na chudobných a biednych. Tak to bolo v Izraeli, a tak je to aj dnes. Aj samotné ľudské súdy sú neraz nespravodlivé, ba skorumpované. Každý z nás sa neraz cítil inými ukrivdený, odstrčený. Menej, alebo vôbec si však neuvedomujeme, že aj my sme iným neraz krivdili, nespravodlivo ich súdili. Ako dobre, že nad všetkým týmto - nad pozemskými súdmi i nad naším posudzovaním, ale i nad našimi krivdami - stojí Najvyšší Sudca - Boh. Ako dobre, že Ním máme zasľúbenú ríšu spravodlivosti. Vtedy budú potrestaní páchatelia nespravodlivosti, ktorí svoje skutky neľutovali a nenaprávali a dostanú zadosťučinenie všetci, ktorí tu trpeli krivdy. Dbajme teda o to, aby sme patrili medzi tých, ktorí sa boja Hospodina, svojho Najvyššieho Sudcu, ktorí, aj keď v mnohom blúdia “prijímajú poučenie, získavajú rozumnosť” a v pokání súdia sami seba, aby neboli odsúdení.