Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 19. decembra 2002

Hospodin dáva slepým zrak. Hľadajme utíšenie a pokoj. Za čias Izaiáša videli vodcovia Izraela situáciu celkom inak, ako ju videl Hospodin. Tragickým sebaklamom bolo to, že sa spoliehali na vlastné sily a na pomoc Egypta. Klamali sa aj v tom, že Hospodin bude za každých okolností s nimi, na ich strane. V skutočnosti Hospodina a Jeho slovo z úst Izaiáša nechceli počúvať, ba dokonca prikazovali svojim prorokom, aby im potvrdzovali vlastné klamlivé predstavy a želania. V akejkoľvek zlej situácii je najhoršie to, keď si človek neuvedomuje, keď nechce počuť a vidieť pravdu. Aj my v duchovnom živote neraz žijeme v podobných sebaklamoch. Nahovárame si, že to s nami nie je až také zlé, že si v našich problémoch dáme rady aj sami, alebo nám pomôžu vplyvní priatelia. Zdráhame sa odhaliť skutočný stav svojej duše, postaviť sa pod svetlo Božieho slova, počuť pravdu o sebe, o svojej životnej situácii a priznať, že sme vlastne stratení, ak nám nepomôže Pán Boh mocou svojej milosti a lásky. Toto je vlastne duchovná slepota, z ktorej potrebujeme uzdravenie a Jeho vyslobodenie podobne ako Bartimeus. Podobne ako Bartimeus to môžeme nájsť aj my u Pána Ježiša Krista. Len treba, aby sme sa na Neho obrátili a v dôvere sa spoliehali predovšetkým na Božiu pomoc (v.15).