Slovak Czech English German Polish

Sobota, 21. decembra 2002

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Výhľad viery. Príchod Božieho kráľovstva, uplatňovanie nového života Božej spravodlivosti nie je pred nami len ako veľká úloha, nekladie na nás len povinnosť a požiadavky, ale nás napĺňa aj radostnou perspektívou. Písmo sväté nám vykresľuje skutočnosť kráľovstva Božieho mnohými krásnymi obrazmi. Pán Ježiš ho pripodobňuje napr. k radostnej svadobnej hostine. Prorok Izaiáš, ale i apoštol Ján vo svojom Zjavení hovoria o novom Jeruzaleme. Apoštol Pavel píše: “Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeka nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.” Je to nádherný výhľad do budúcnosti Božieho kráľovstva,” kde ani jeden obyvateľ nepovie: Chorý som! Ľudu, ktorý tam prebýva, sú viny odpustené.” Naozaj “tam nám bude slávnym Hospodin” (v.21), lebo tam Ho uvidíme tvárou v tvár a budeme Ho môcť oslavovať so všetkými vykúpenými. Takýto výhľad nám dáva Božie slovo, takúto nádej, ba istotu nám ukazuje naša viera. Bude to niečo ako večné nebeské Vianoce. Pre tento výhľad do budúcnosti sa iste vyplatí bojovať dobrý boj viery, uskutočňovať Božie kráľovstvo v nás i vôkol nás.