Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 23. decembra 2002

Zem sa zľakla a stíchla, keď Boh povstal, aby súdil, aby zachránil všetkých ubiedených na zemi. Nádej na zmenu. Čo dáva ľuďom silu aj v tých najťažších situáciách? Ako človek dokáže prežiť aj také útrapy ako koncentračné tábory a prenasledovanie? Návodom na prežitie je nádej. Nádej na zmenu, nádej, ktorá dokáže vidieť za obzor a okolnosti. Pre Boží ľud takou nádejou vždy bolo Božie zasľúbenie, že utrpenie pominie a raz zmizne všetka úbohosť, všetok žiaľ. Aj my často máme pred očami iba púšť, rozbité vzťahy, nelásku. Hoci môžeme okúsiť veľa Božích darov a radosti, predsa často cítime, že táto zem je údolím sĺz a plaču. Ani kresťanom sa nevyhýbajú choroby, trápenie, často sme zraňovaní a sami zraňujeme. Dostali sme závdavok radosti, ale jej plnosť nás ešte len čaká. Božie kráľovstvo je medzi nami, ale nie v plnej kráse. O to viac sa môžeme tešiť na hojnosť radosti, keď nášho Pána uzrieme tvárou v tvár.