Slovak Czech English German Polish

Streda, 25. decembra 2002

Hospodin bude súdiť národy. Príklad poslušnosti. Jozef sa dostal do neriešiteľnej situácie. Ako mu to len Mária mohla urobiť? Mala sa už stať jeho ženou a ona ho podviedla. Musí sa s ňou rozísť. Ale ako? Tajne alebo verejne? Jedno riešenie mu pripadá horšie ako druhé, aj tak ju musí stratiť. Do jeho dilemy však zasiahol sám Boh a dáva mu poznať svoju vôľu. Prejavuje sa ako Emanuel - Boh je s nami, hoci takto sa naplno dáva poznať až v Ježišovi Kristovi. Boh, ktorý je pri nás v našich starostiach a chce nám pomôcť. Boh, ktorý ukazuje tretie riešenie tam, kde my vidíme len dve. Niečo také by Jozefa určite nikdy nenapadlo. Mária ho nepodviedla, ale počala z Ducha Svätého a dieťa, ktoré sa má narodiť, bude Spasiteľom. Je to možné? Má poslúchnuť, čo mu Boh hovorí? Rozum a skúsenosti naznačujú niečo iné, ale Jozef poslúcha. Poslúchame, čo nám Boh hovorí? Poslúchame aspoň vtedy, keď vidíme, že Božie príkazy sú dobré a rozumné? Pamätajme, že za poslušnosť či neposlušnosť Jeho Slovu budeme súdení. Keď sa Jozef prebudil zo sna, urobil, ako mu prikázal anjel pánov. Sme ochotní nasledovať ho ako príklad poslušnosti?