Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 26. decembra 2002

Ja ich zachránim zo všetkých bydlísk, v ktorých hrešili, očistím ich a budú mojím ľudom. Inou cestou. Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem, aby zmenil životy ľudí, ale už od začiatku Jeho života sa ľudia delia na tých, čo sa Mu klaňajú a na tých, ktorí sa ho chcú za každú cenu zbaviť. Žiadna tretia možnosť neexistuje. Kráľ Herodes je reprezentantom tej druhej skupiny a typickou ukážkou dnešného človeka. On sa predesil, že existuje aj iný kráľ, ako on sám. Cíti sa pánom svojho života a nikto iný mu do toho nemá čo hovoriť. Bojí sa, že ho ten kráľ pripraví o všetko, hoci Ježiš Kristus nechce človeka pripraviť o pozemský život, ale dať mu večný. Z jeho ďalšieho života vidíme, že nebol šťastný. Stále ho prenasledoval pocit ohrozenia, strach z iných, čo ho viedlo až k vraždám. Svojou pokrivenou sebaláskou ničil sám seba. Pyšný človek, ktorý trpí komplexami malosti. O mudrcoch z východu aj napriek tomu, že mali moc a autoritu, čítame niečo iné. Prekonali mnohé prekážky na ceste. Stálo ich to iste dosť času i prostriedkov a neváhali Ježišovi Kristovi venovať aj vzácne dary, a to len kvôli tomu, že v Ňom uzreli slávu a prítomnosť Božiu. Oni odišli domov inou cestou, lebo nik, kto sa klania Ježišovi Kristovi, nemôže ostať taký istý, ako predtým. Ježiš Kristus ponúka spásu, tú inú cestu pre všetkých ľudí na celom svete. Ako na to odpovedáš?