Slovak Czech English German Polish

Piatok, 27. decembra 2002

Kde máš bohov, ktorých si si spravil? Nech vstanú, ak ťa môžu zachrániť v čase tvojej biedy. Skutočný vládca. “Boh neexistuje. Veď ako by sa mohol pozerať na ten chaos, ktorý je okolo nás?” Aj napriek tomu, že podobný názor má veľa ľudí, skutočnosť je iná. Boh nielenže existuje, ale má všetko pevne vo svojich rukách. Na prvý pohľad to tak nevyzerá, však? Boh totiž dáva ľuďom slobodu, hoci vie, že sa často obrátia proti Nemu. Herodes bojoval proti Bohu, zúril až tak, že dal zavraždiť nevinné deti, ale Boží plán aj tak nemohol prekaziť. Hoci mal veľkú moc, predsa to nebol on, kto má vládu vo svojich rukách. Ani dnes svetom nevládnu vplyvní a bohatí ľudia, ktorí sa často tvária ako bohovia. Boh medzitým ticho konal cez Jozefa, tam, kde našiel srdcia ochotné podriadiť sa Jemu. Boh vedie tých, čo sa chcú dať viesť. Aj tvoj život poslúži Božím zámerom, otázkou však je: Stojíš na Božej strane, alebo si ťa Boh bude musieť použiť len ako Herodesa či Judáša?