Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 29. decembra 2002

Spomínajte na divy, ktoré konal, na znamenia a na rozsudky jeho úst. To nie je môj problém! “To nie je môj problém!” Túto vetu počujeme akosi často a ako neradi ju počúvame, keď potrebujeme pomoc. Je tu však niekto, kto to nehovorí. On sa dobrovoľne rozhodol riešiť to, čo vôbec nebolo Jeho problémom. Hoci bol bez hriechu, rozhodol sa niesť jeho dôsledky. Naše hriechy boli Ježišovým problémom. Vyjadril to aj tým, že sa dal pokrstiť v Jordáne. On nepotreboval pokánie, lebo nikdy nezhrešil. To my potrebujeme niekoho, kto otvára prístup k milosti a odpusteniu. Boh na Ježišov krst odpovedá: otvárajú sa nebesá, zostupuje Duch Svätý a hovorí Boží hlas. Je to proroctvo o tom, čo všetko prinesie Ježišova smrť a vzkriesenie. Človek má opäť prístup k Bohu. Ježiš mu otvoril cestu.