Slovak Czech English German Polish

Utorok, 31. decembra 2002

Celým srdcom sa obrátite k Hospodinu a budete slúžiť jemu samému. Posledný deň roka... Dnes sa skončí jeden čas, aby polnocou začal čas nový. Dnes chceme skončiť so zlozvykmi, aby sme zajtra začali žiť novým životom. Čakáme, že dnes sa skončia ťažkosti, boje, pokušenia a skúšky, ktoré nás prenasledujú a na smrť unavujú. - Kmene Zebulon a Neftali mali krásne zasľúbenie radosti zo života a plnosti priazne a požehnania Hospodinovho (5.Mojžišova 33,18-23). Predsa nikdy neobývali celé územie, ktoré dostali. Pohania na nich útočili vojenskou presilou, ale ich aj zvádzali svojím náboženstvom. Kedy sa to skončí? Kedy aj oni uzrú svetlo? Kto ich vyslobodí z tône smrti? Evanjelista hovorí, že pôsobenie Pána Ježiša Krista práve v Galilei znamenalo záchranu pre kmene Zebulon a Neftali. Jeho príchodom sa splnili všetky zasľúbenia. - Aj k nim sa priblížilo kráľovstvo nebeské. To začína tam, kde človek končí so životom z vlastnej sily a múdrosti. Tento život je životom otroctva hriechu. Kráľovstvo nebeské začína tam, kde človek odovzdá svoj život do rúk a moci Pána Ježiša Krista. On sa na to narodil, aby aj pri nás sa staré veci pominuli a aby nastali veci nové. - Využime dnešný deň na to, aby Pán Ježiš vzal náš život do svojich rúk a radujme sa v Jeho milosti.