Slovak Czech English German Polish

Streda, 01. januára 2003

Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. Vzácny rok Pánov. Dnešný deň je dňom želaní, nových túžob i nádejí. Je to dôležitý deň. Ním začíname celý nový rok. Za mnohým z minulosti robíme hrubú čiaru, aby sme dnes mohli nanovo začať s čistým štítom. Chceme, aby tento rok bol aj pre nás vzácnym rokom. Je to reálne, alebo po pár hodinách, či dňoch opäť všetka dobrá snaha a túžba sklame? – – “Oči všetkých v synagóge upierali sa na Neho.” Na Pána Ježiša. On je Pánom Bohom pomazaný a teda zmocnený, aby bol Božou pomocou pre všetkých chudobných, skrúšených srdcom, zotročených, slepých i utláčaných. Apoštol Pavel túžil po jedinom: “aby som Krista získal”. A tento cieľ má stále pred očami (Filipským 3,7-16). Pán Ježiš apoštola oslobodzoval od všetkých predsudkov. On búral bariéry medzi ním a nebeským Otcom, ale aj medzi ním a inými ľuďmi. Preto do Korintu napísal: “Umienil som si nič iného nevedieť medzi vami, jedine Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného” (1.Korintským 2,2). – – Mať oči pre Pána Ježiša Krista, znamená byť tam, kde je Pán Ježiš Kristus. V Nazarete to bola synagóga a dnes je to všade tam, kde sa slovo Božie káže a sviatosti prisluhujú. Tam, kde sa dvaja alebo traja stretávajú v mene Pána Ježiša Krista. – – Mať Pána Ježiša pred očami, znamená počuť Jeho slovo a Jeho slovu aj srdcom uveriť. Viera je z počutia. Ona mení naše skutky, slová, vzťahy, postavenie, lebo Pán Ježiš má priestor v našom živote a nové činí všetko.