Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 02. januára 2003

Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu. Smer života – večnosť. Viete, koho viera bola v Biblii skúšaná nesmiernym utrpením? Jóbova. Keď hľadal odpovede na príčiny svojho utrpenia, Boh mu položil aj takúto zaujímavú otázku: “Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz niečo rozumného, ak vieš!” (Jób 38,4). A Jób musel len v pokore uznať: “Hľa, som prichatrný, čože ti odpoviem? Kladiem svoju ruku na svoje ústa” (Jób 40,4). Ak hľadáš človeče počiatok existencie sveta i svoj počiatok a zmysel života, v prečítaných veršoch ho máš 35-krát jasne zopakovaný. Je ním Boh. On dáva celému svetu i tebe zmysel a cieľ. On je počiatok, ale i koniec všetkého živého na zemi. Nie je také dôležité poznať odpoveď na otázku: Ako vznikol svet, ale oveľa dôležitejšie je vedieť: Kto stvoril svet i teba. Kto dáva svetu i tebe zmysel a smerovanie, aby si sa v životnom putovaní nepodobal lodi, ktorá stratila smer a hrozí, že narazí na ľadovec či plytčinu. Boh chce dať zmysel každému dňu nového roka, aby si ho prežíval pri Bohu v láske, pokoji a radosti. Dôležité je smerovanie. Tvoj smer života je večnosť.