Slovak Czech English German Polish

Piatok, 03. januára 2003

Ako laň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože! Odpísaný tovar?! Máte radi nové veci? Viete sa z nich tešiť? Tá príjemná vôňa, lesk, perfektná funkčnosť. Kto by sa z toho netešil? Tak novo, čisto, božsky vyzeralo všetko, čo Boh slovom stvoril. On - múdry, dobrý a dokonalý Pán neba i zeme - stvoril len dobré veci a to veľmi dobré, originálne veci. Šesťkrát čítame: “A Boh videl všetko, čo učinil a hľa, bolo to veľmi dobré.” I teba stvoril Boh dobre a dokonale, najlepšie, ako mohol. Dokonca i Jeho obraz v sebe nosíš. Môžeš milovať, cítiť, rozmýšľať, poznať svojho nebeského Otca. A ešte jednu veľkú výsadu máš. Na rozdiel od nových vecí, ktoré si kúpiš a len za určitý čas sa z nich môžeš tešiť a užívať ich, lebo časom oni stratia na kvalite a odpisuje sa z ich hodnoty; ty človeče nie si v Božích očiach odpísaný tovar. Iste, moc hriechu v tebe veľa dobrého a kvalitného, čo ti Boh daroval, už zničila a môže ničiť i ďalej, ale skrze prítomnosť a moc Ducha Svätého sa môžeš každý deň obnovovať, a tak rásť v kvalite života. A tak neodpíš nerozumným životom hodnotu svojho života, ktorú ti dáva tvoj Boh. Boh ti pripravil podmienky, aby si zveľaďoval to veľmi dobré, čo učinil Boh.