Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 05. januára 2003

Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi! Ach, ja som sa zase zabudol... Stalo sa vám už niekedy, že ste sa niekde zabudli? Niečo vás tak silne zaujalo, že ste zabudli na všetky povinnosti, na čas. Ježiš sa tiež zabudol, a to v chráme, keď hovoril s múdrymi učiteľmi o svojom nebeskom Otcovi. Zabudol na svojich rodičov, zabudol na čas. Musel byť vo veciach svojho Otca. My však musíme vyznať, že sa často zabudneme, nie však vo veciach nášho nebeského Otca, ale vo svojich veciach. Pre svoje záujmy odložíme bokom Božie slovo, modlitbu či spoločenstvo. Teraz je pre nás dôležitejšie niečo iné (práca, koníčky, priatelia...). Neprospievame múdrosťou a stávame sa sebeckými. Nie sme milí ani Bohu, ani ľuďom. Náš duchovný rast je do značnej miery ohrozený a začína stagnovať. Nezabudnime preto v dňoch, ktoré nás čakajú v novom roku, byť vo veciach nášho nebeského Otca. Uprednostnime Božie slovo pred inými zdrojmi informácií. Venujme dostatok času na rozhovor s Bohom namiesto prázdnych rečí. Nájdime si čas pre naše zborové spoločenstvo, ktoré nás potrebuje. Venujme Bohu svoj čas i sily. Nič tým nestratíme, len mnoho od Neho získame.