Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. januára 2003

Na vlastné oči ste videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré konal. Radosť a strach. V dnešnom Božom slove sú vykreslené dva typy ľudí, ktorí rôzne zareagovali na zvesť o narodení “židovského kráľa”. Herodes sa predesil (v.3). Traja králi sa zaradovali veľkou radosťou (v.10). – – Pán Ježiš sa mnohokrát zjavuje – ukazuje, dokazuje sa nám ľuďom ako Ten, ktorý má lásku, ale aj moc. Dnes je sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom. Čo v dnešný sviatok cítiš ty – sestra a brat? Zdesenie, alebo veľkú radosť, ak si uvedomíš, že Pán Ježiš je Tvoj Vykupiteľ, ktorý za Teba zomrel, ak si uvedomíš, že Pán Ježiš je Tvoj Pán, ktorý Ti ponúka večný život (Ja som Cesta, Pravda i Život), ak si uvedomíš, že Pán Ježiš je Tvoj Sudca, ktorý príde súdiť živých i mŕtvych? – – Prajem nám všetkým, aby sa nám v mysliach i srdciach rozžiarilo pravé svetlo, a tým aj svetlo radosti.