Slovak Czech English German Polish

Streda, 08. januára 2003

Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote. Stvorenie pomoci. “Nie je dobré byť človeku osamote.” Tento text Božieho slova sa zväčša používa na vyjadrenie rovnocennosti a pomoci v manželstve. Ale keďže to boli vôbec prví ľudia, môžeme svoje myšlienky doviesť do inej roviny. Všetci ľudia sú si daní na pomoc a aby si boli roveň. Veď všetci sme stvorenia toho istého Pána Boha. – – Možno, keby si to uvedomili hlavne vyššie postavení – šéfovia, podnikatelia, riaditelia, prezidenti, zaobchádzali by s ľuďmi “pod sebou”, ktorí im boli daní od Pána Boha ako pomoc, ktorá im bude roveň, ľudskejšie. – – Skúsme sa pozerať nielen na manželského partnera či partnerku, ako na pomoc, ktorá nám bude roveň, ale aj na nášho spolupracovníka, suseda, jednoducho každého človeka v okolí. Veď Pán Boh nám dáva množstvo lásky. Odovzdávajme ju ďalej aj takýmto prejavom.