Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 09. januára 2003

V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka. Stvorený pre slobodu. Mnoho ľudí sa stále pýta, prečo Pán Boh dovolí, aby niekto robil zlo. Na to existuje jednoduchá odpoveď. Pán Boh nás stvoril ako slobodných ľudí. Stvoril nás ako osobnosť, ku tomuto pojmu patrí aj sloboda. Bez slobody by sme boli len naprogramované roboty. Do nášho vnútra síce Pán Boh naprogramoval poslušnosť voči Stvoriteľovi, lásku k blížnym, úctu ku všetkému živému, ale ten program musíme spustiť sami. Aký životný program spustíme, také bude naše vnútro. – – Skúsme preprogramovať naše životy, naše svedomie, na počúvanie Pána Boha. Krásne to vyjadril Dr. Martin Luther vo vysvetlení 10 Božích prikázaní: “Máme sa Pána Boha báť, Jeho milovať a len Jemu dôverovať.” Z toho vyplývajú naše povinnosti k Pánu Bohu. Prvá znie – bázeň. A bázeň je strach robiť zle, strach robiť proti Božej vôli. Teraz pochopme, že robiť zle nemusíme, lebo sme slobodní. Správajme sa teda múdro. A počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom.