Slovak Czech English German Polish

Piatok, 10. januára 2003

Preukáž dobro Sionu svojou priazňou. Neposlušnému stvoreniu – trest. Dôsledok hriechu je trest. Božie slovo hovorí, že odplata za hriech je smrť. Smrť je odlúčenie od Pána Boha. Preto rozoznávame smrť večnú – kde niet nádej vrátiť sa k Pánu Bohu, to je večné odlúčenie od Pána Boha. Ale poznávame aj smrť duchovnú – kde je nádej vrátiť sa k Pánu Bohu, ak budeme robiť pokánie. Pokánie má štyri fázy: uznanie, že som zhrešil; ľutovanie, že som zhrešil; viera, že mi Pán Boh odpustí; a sľub, že s pomocou Ducha Svätého si polepším život. Konať pokánie je veľmi dôležitý krok v živote každého veriaceho človeka. Absencia pokánia je hriechom proti Duchu Svätému, lebo sa vzpierame Tomu, kto nás vedie k pokániu. Pokánie nazývame aj znovuzrodenie. Nerobíme ho sami, ale Pán Boh tým, že nás k sebe volá. Pán Boh nás k sebe stále volá. Zastav sa a stíš sa!!! Počuješ Ho sestra a brat?