Slovak Czech English German Polish

Sobota, 11. januára 2003

Nech jeho sláva naplní celú zem! Nehodnému stvoreniu daný život. Mohli by sme sa zaoberať myšlienkou, prečo zomrel nevinný a vinník ostal na žive. Odpoveď by znela: lebo opäť človek nechal v sebe zvíťaziť hriech, napriek Božej výstrahe (v.6). Ábel nežil dlho, ale život prežil naplno. Všetko, čo robil, robil zodpovedne, akoby to robil poslednýkrát a nemal možnosť napraviť chybu. Tak isto konal aj pri obeti chvály Pánu Bohu. Ale Kain všetko robil s nevôľou, nezodpovedne, možno až s odporom. Ale miesto trestu – ostal žiť. Prečo??? Pán Boh nám dáva život. Dáva nám možnosť žiť naplno. Pán Boh nám dáva možnosť vzdávať Mu chválu aj vďaku naplno. Tak Mu nedávajme posledné zbytky obete, omrvinky posledných síl, iba posledné roky života! Dajme Mu to najlepšie, z lásky a z celého srdca! A ak v nás niekedy aj bude víťaziť to kainovské zmýšľanie, ktoré vyústi do viditeľného hriechu, predsa vedzme, že Pán Boh nám dáva možnosť žiť ďalej, činiť pokánie. – – Nuž oslavujme za to Pána Boha, chváľme Ho, možno zajtra od Neho nedostaneme príležitosť, lebo už nemusíme žiť.