Slovak Czech English German Polish

Utorok, 14. januára 2003

Pozri sa na moju biedu a trápenie! Sním zo mňa všetky hriechy! A Noach urobil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin. Čítame a počúvame zvesť o potope, a nepýtame sa, “prečo taký trest, súd?”! V letných mesiacoch aj u nás po prudkých a vytrvalých dažďoch býva “potopa” a kde-tu aj z kazateľnice zaznie smutné posolstvo, že to preto, lebo... Nezapchávajme si uši, keď znie odhaľovanie príčiny trestu, Božieho súdu! To nie je rozprávka na dobrú noc! Ale výstraha Toho, ktorý je Pánom a ktorý svojmu človeku chce len dobro! V správe o potope v časoch Noachových nerátaj jeho roky, dátumy času, kedy a kde sa to stalo! Počúvaj výstrahu nášho Boha - ako pedagóga, ktorý nás chce učiť a naučiť kráčať úzkou cestou nad potokom, riekou, morom a poslúchnuť svoje vnútro, hlas svedomia (keď odskakujeme z tej úzkej na širokú, hriešnu) a prosiť dobrotivého Otca nebeského, aby sa pozrel na mňa a neľutoval, že ma stvoril, poslal na Zem. Ale aby vodou, krvou svojho Syna potopil vo mne to, čo spôsobuje mne a nám ľútosť, žiaľ, strach (1.Petra 3,21) a upriamil vieru do blízkosti evanjelia o kríži a vzkriesení môjho a nášho Spasiteľa. Len to je dnes pre nás “Noachov koráb” a lôžko ochrnutých (Ján 5,8), z ktorého Božou milosťou ospravedlnení vstávame na pevnú pôdu.