Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 19. januára 2003

Budem ospevovať Hospodina, lebo mi dobre urobil. Kľúčom k pochopeniu posolstva tejto udalosti je 11. verš: Toto urobil Ježiš v Káne galilejskej na začiatok svojich znamení a vyjavil svoju slávu. A Jeho učeníci v Neho uverili. Ježiš prejavil, dokázal svoju božskú moc, a preto sa nemusíme pýtať, “ako sa to stalo, mohlo stať?”, ale skôr: čo to znamená, aké posolstvo to prináša o Ježišovi! Išlo o Ježišovu slávu, o nový vek, ktorý prináša, vek radosti! A Pán Ježiš toto znamenie urobil – na svadbe! Vari na celom svete je svadba časom a príčinou radosti! Na nej sa aj spieva, je a víno pije. Nie každý si vie predstaviť Ježiša uprostred radujúcich sa na svadbe. Ale On tam bol a pričinil sa o pretrvávanie radosti aj tým, že sa vo svojej moci pričinil o víno aj v neskorších dňoch svadby (tá trvala 1-2 týždne!). V našich prejavoch viery, zbožnosti chýba práve radosť. Spred oltára nám v túto nedeľu apoštol radí nielen plakať s plačúcimi, ale aj radovať sa s radujúcimi! Pán Ježiš to robil. Pravdaže nešlo o nejakú bujarú radosť, akési vyspevovanie pri víne... Radosť ako prejav viery v Boha. Že poznáme zmysel života, cieľ v sláve kráľovstva Božieho. Je dosť a dosť príčin radovať sa s radujúcimi! – – Možno niekoho zaráža Ježišove oslovenie vlastnej matky: Žena. Povedal to aj pod krížom. Z Ježišových úst takéto slová považujeme za neobvyklé, naznačil tým istý odstup. V žiadnom prípade však nešlo o prestúpenie 4.Božieho prikázania! Matka Ježišova už počas prvej návštevy s dvanásťročným Ježišom v chráme mala príležitosť o Ježišových slovách premýšľať v srdci... Tak aj na svadbe spoznala, že konanie Ježišovo nie je určované rodinnými vzťahmi. V Ježišovom živote všetko malo svoj čas, svoju “hodinu”, určenú nebeským Otcom. Matka to iste pochopila a preto učeníkom poradila, aby vykonali všetko, čo im On povie. – – Prejavom moci zamedzil možné kritiky, keby nebolo bývalo dobrého vína aj v posledných chvíľach! – V súvislosti s touto vodou treba dodať, že tam bol dostatok vody potrebnej k rituálnemu očisťovaniu. A práve túto vodu Pán Ježiš premenil na kvalitné víno! Nebol v tom náznak pre veriacich, že Pán Ježiš nahrádza staré prejavy zbožnosti novými, radostnými? – – Ježiš v spoločnosti radujúcich sa ukázal, kým je! Ešte neprišla hodina, aby to bolo naplno prítomné. Prejav moci to však približoval. (Stojíte na stanici v očakávaní rýchlika. Zelené svetlo naznačuje, že už je blízko. Nevidíte ho, ale to svetlo potvrdzuje len jedno: už prichádza. Tak to bolo aj s Ježišovým prejavom moci na svadbe...).