Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 27. januára 2003

Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev. Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej. Môžeme sa stretnúť s celým radom ľudí, ktorí si myslia, že sú tí najlepší a najspravodlivejší. Len ja sám ich poznám dosť. A priznám sa, niekedy sa sám pristihnem, ako si myslím, že môj názor je najlepší a lepšieho niet. Neskôr však zistím, že to nie je celkom tak a že sa celá vec dala zariadiť aj inak a lepšie. – – V človeku veľmi často znie akýsi vnútorný hlas, ktorý mu hudie do rozumu: Urob tak, ako to ty sám uznáš! Nedaj sa presviedčať o niečom inom! Ty to vieš predsa najlepšie a nemá ti kto, čo, do toho hovoriť. – – Máme teda v sebe vložené akési nutkanie k myšlienke, že sme lepší ako ostatní, že len my všetko vieme a ostatní sú hlupáci, alebo naivkovia. Skrátka, že len my sme super. A zrazu počujeme, ako nám Pán Boh hovorí: “Ty si tiež omylný, nedokonalý, a hlavne si hriešnik a od spravodlivosti máš veľmi ďaleko, ak si myslíš niečo iné. Jedine ja môžem povedať, či si ozaj dobrý, láskavý, aspoň trošku spravodlivý, a hlavne, či sa nespoliehaš len na seba, ale v prvom rade na mňa – svojho Boha. Ak budeš veriť nie v seba, ale vo mňa - ako živého Boha a v môjho Syna Ježiša - ako v svojho Spasiteľa, potom ťa ospravedlním, budem ťa milovať a starať sa o teba.” Nuž, to sú slová, ktoré stojí za to počuť.