Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 30. januára 2003

Zapáčilo sa Hospodinovi učiniť vás svojím ľudom. Ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Abrahámovi Boh sľúbil, že z jeho potomkov sa rozrastú národy po celom svete. Sľúbil mu, že ich bude ako hviezd na oblohe a piesku v mori. Abrahámovi sa to zdalo neuveriteľné, ale uveril. Nuž a mal dosť príležitostí pochybovať o tom, že mu to Pán Boh splní. – – Keď mi kamarát niečo sľúbi, čakám, že mi to splní. Inak by bol buď slabý kamarát, alebo lenivec, ktorému je jedno, čo nasľubuje, ale plniť sa mu nechce, alebo to nedokáže. To je dosť zlá situácia. Pamätajme však, že nie sú sľuby ako sľuby. To, čo sľúbi človek, je niekedy ako voda v koši. Chvíľku je v ňom, ale zrazu vytečie. To, čo sľúbi Boh, je to najpevnejšie, čo môže existovať. To posilňovalo aj Abraháma v jeho nádeji. To sa mu aj splnilo. Praotec Abrahám naozaj rozmnožil svoje potomstvo po celom svete. Vlastne, urobil to Pán Boh, tak ako zasľúbil. Aj to je naša viera, že veríme tomu, čo nám Pán Boh sľubuje. Jeho zasľúbenie – večný život, je pre nás to najcennejšie, čo môžeme mať. Verme tomu a nikdy neprestaňme veriť.