Slovak Czech English German Polish

Piatok, 31. januára 2003

Kto je ako Hospodin, Boh náš, ktorý sídli vysoko a hľadí do hlbín neba i zeme? Pokoj s Bohom, aj prístup k milosti. Minulé storočie bolo, ba aj toto nové je, už plné rôznych vojen a nepokojov po rôznych kútoch zeme. Národy či skupiny sa pochytia proti sebe. Konflikty sa zauzľujú a zväčšujú. Ťažko z nich už vycúvať a boj a nenávisť sú stále väčšie. Potom prídu rôzni mieroví poslovia a vyjednávači z iných krajín a chvála Bohu, konflikty sa skôr či eskôr zmiernia a prevažne aspoň načas prestanú. – – Aj medzi nami a Pánom Bohom nastal v dejinách jeden veľký konflikt. My ľudia sme sa pridali a často sa aj teraz pridávame na stranu hriechu a chceli sme akosi bojovať proti Bohu a Jeho vôli. Dovolili sme si naozaj veľa. Každý človek, ktorý by mal v tej chvíli Božiu moc, by bol po takejto drzosti za dve tri minúty zničil celú zem aj s pyšným človekom. Vďaka Bohu, že je Bohom. Že nie je človekom. Už by bolo s nami zle. On urobil pravý opak. Obetoval svojho Syna, aby priniesol pokoj medzi seba a ľudí. A skrze Ducha Svätého nám vlial do sŕdc aj lásku, ktorú máme správne využívať. To je niečo úžasné. Máme už teda lásku, máme pokoj s Bohom, môžeme vo viere dostať aj Božiu milosť. Je to výborné. Len si to už my sami znova nepokazme!