Slovak Czech English German Polish

Sobota, 01. februára 2003

Každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa. Zachránení Jeho životom. Keď si pamätáte na včerajší výklad, pamätáte si aj na náš konflikt s Pánom Bohom, o ktorom sme včera hovorili. Ruka v ruke s hriechom sme my ľudia bezočivo išli proti Pánu Bohu. Vlastne, obchádzali sme Jeho vôľu. A bolo by od nás veľmi nevhodné a zhubné, keby sme to chceli snáď robiť aj teraz. – – Pán Boh nám však na náš boj odpovedal láskou. Pán Ježiš umrel za naše životy. Nie len za ne spoločne , ale za každý jeden náš život. A to sme my ľudia chceli byť jeho nepriateľmi. Pán Ježiš nielen zomrel. Ale už aj vstal z mŕtvych a sedí na Božej pravici. Priniesol nám pokoj s Bohom. O to skôr nás teraz môže ospravedlniť, lebo aj teraz sme hriešni a ospravedlnenie potrebujeme ako soľ. Pán Ježiš nás môže zachrániť a priviesť do života aj teraz, ako píše Pavol – keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou. To je pre nás veľmi povzbudzujúce. Ostatné je už na nás. Môžeme sa aj sami seba opýtať, či chceme ospravedlnenie, či tomu nasvedčuje naša viera a náš život. Ak nie, rýchlo to napravme. Nemôžeme byť dokonalí, ale môžeme byť ospravedlnení.