Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 03. februára 2003

Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu. Zákon je náš vychovávateľ ku Kristovi (Galatským 3,24). Všetci si určite dobre pamätáme na krach veľkých nebankových subjektov na Slovensku. Mnohí si do týchto nebankových subjektov vložili celoživotné úspory. A zrazu, v jednom okamihu prišli o všetko. Bol to šok. Ľudia hľadali vinníka. Jedným z kandidátov na vinníka bola aj vláda. Mohla vari vláda za to, že ľudia dali dobrovoľne svoje peniaze do týchto pochybných podnikov? Neviem. Jedno je však isté. Zákon v tomto nebol jasný, a tak si niektorí chytráci robili, čo chceli. Znamená to, že keď nebol zákon, že neexistovalo pochybné podnikanie? Samozrejme, že existovalo. Ale keďže ho zákon nedefinoval, mnohí si beztrestne robili, čo sa im zachcelo. Zrazu si všetci uvedomili potrebu dobrého zákona. – – Biblia hovorí, že keď Pán Boh dal ľuďom svoj zákon, tak sa rozmnožil hriech. Mnohí hovoria, že to od Pána Boha nebolo fér. Veď keby nedal zákon, tak by neexistoval hriech a teda všetko by bolo v najlepšom poriadku. Mali by sme si však uvedomiť, že hriech existoval tak, ako existovalo podvodné podnikanie, hoci nebol na to zákon. Tak, ako potrebujeme poriadne zákony na jasné určenie toho, čo je správne a čo nie, tak aj Pán Boh dal svoj zákon, aby ľudia vedeli, čo majú a čo nemajú robiť. Hriech tu existoval dávno predtým. To len my sme ho nevedeli identifikovať. Teraz to pomocou zákona vieme. Vieme, že všetci sme hriešni a bez Pána Ježiša by sme išli do záhuby. Vďaka za to, že okrem hriechu sa v Pánovi Ježišovi rozhojnila aj milosť a my v Ňom môžeme mať večný život.