Slovak Czech English German Polish

Utorok, 04. februára 2003

Pre Boha tvojho otca, On ti pomáhaj! pre Boha všemohúceho, On ťa požehnaj! požehnaním nebies zhora. Nové narodenie. Autor knihy Dieťa pokoja Don Richardson v ďalšej zo svojich kníh “Večnosť v ich srdciach” hovorí o zaujímavom zvyku zmierenia z ostrovov Nová Guinea medzi kmeňmi kanibalov Ochanep a Basim. Muži a ženy z kmeňa Ochanep si ľahli na zem a vytvorili živý tunel. Deti z kmeňa Basim museli prejsť cez tento živý tunel. Na druhom konci tunela ich zobrali a umyli, ako sa umývajú deti po pôrode. Aj dospelí z kmeňa Basim vytvorili živý tunel, cez ktorý prešli deti z kmeňa Ochanep. Každé dieťa z jedného kmeňa sa tak “narodilo” do rodiny z druhého kmeňa, ktorá sa o neho starala celý týždeň počas trvania zmierovania. Rodičia ich kolísali a spievali im uspávanky na dobrú noc. – – Je zaujímavé, že kanibalom bola známa myšlienka zahladenia nepriateľstva novým narodením. Biblia tiež hovorí o tom, že zmierenie s Pánom Bohom je možné len vtedy, ak zomrieme hriechu a v krste svätom budeme znovuzrodení. Znamená to, že sa narodíme do Božej rodiny, staneme sa Božími deťmi. A ako deti Božie budeme mať podiel na večnom živote s naším Pánom Ježišom Kristom.