Slovak Czech English German Polish

Streda, 05. februára 2003

Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou. Život pod milosťou. Nedávno mi pomohol jeden z mojich priateľov. Keď som mu ďakoval za pomoc, môj priateľ si neopustil ironickú poznámku: “Odkedy Feničania vymysleli peniaze, nemusíš mi za moju pomoc ďakovať.” V rokoch po páde komunizmu, keď sa v našej krajine snažíme o transformáciu ekonomiky, si viac ako inokedy uvedomujeme úlohu a moc peňazí. Okrem toho v našej situácii sme svedkami toho, že ak niekto má peniaze, má naozaj takmer všetko. Na Slovensku sa takmer všetko dá kúpiť za peniaze. Dokonca aj vysokoškolský titul, či dobrý post v robote. Stačí len “šuchnúť obáločku” so správnym obsahom do správneho vrecka. Biblia však hovorí o niečom, čo si nemôže kúpiť ani ten najbohatší a najvplyvnejší človek na svete. Je to večný život. Pán Boh nie je na peniaze, On ich k životu nepotrebuje. Jemu sa nedá nič “šuchnúť do vrecka”. Večný život je pre všetkých zadarmo. Je to milosť. Stačí veriť Pánovi Ježišovi. Vybrať si Jeho za pána. Rozhodnúť sa pre Neho. Dokážeme to pochopiť aj v dnešnej dobe všemocných peňazí?