Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 06. februára 2003

Neľakajte sa a nedeste! Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami. O mŕtvej a živej viere. Manželom, mojím dobrým priateľom, sa narodilo mŕtve dieťa. Bolo to pre nich ťažké a smutné obdobie. Viera v Pána Boha je častokrát tiež veľmi smutná. Ľudia určité veci musia a určité veci nesmú robiť. Sú obmedzovaní Božím zákonom. Preto veľa ľudí v dnešnej dobe od cirkvi bočí a nechce s ňou mať nič spoločné. Aj tak nie sme schopní dodržať Boží zákon, tak načo sa snažiť? Potom je človek len sklamaný a frustrovaný. Som presvedčený, že ľudia, ktorí sa snažia správať ako kresťania, musia byť sklamaní, lebo sa im to nikdy nemôže podariť. Ich napodobovanie správneho kresťanského života im nikdy nebude prinášať radosť, lebo ich vzťah k Pánu Bohu je mŕtvy. Manželom, ktorým sa narodilo mŕtve dieťa, Pán Boh neskôr daroval zdravého chlapca. Tak zmenil ich smútok na radosť. Tak je to aj s vierou. Až keď sa narodíme z vody a z Ducha, ktorý dáva život, až vtedy môžeme mať radosť zo života viery. Pretože len živá viera sa môže prirodzene prejaviť, len živá viera môže rásť, rozvíjať sa a prinášať radosť. Tak, ako syn prináša radosť mojim priateľom. Staré náboženstvá skončili. V Kristovi začína živá viera.