Slovak Czech English German Polish

Piatok, 07. februára 2003

Boh riekol Šalamúnovi: Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce. Hriech je naozaj nebezpečný. Nedávno som čítal v novinách článok o výchove detí. V mnohých krajinách sa propaguje “voľná výchova”. Znamená to, že deti si v podstate môžu robiť čokoľvek a žiť akokoľvek sa im zachce. Deti jedia, čo chcú a kedy chcú, učia a hrajú sa, ako a kedy chcú a spať idú, kedy chcú. Ak dieťa niečo vyvedie, rodič sa nerozčuľuje. Sám uprace po dieťati neporiadok a nechá dieťa, aby sa “slobodne rozvíjalo ďalej”. Úlohou rodičov je dobrým slovom a povzbudením povzbudzovať v dieťati to dobré. Ako sa však v praxi ukázalo, tento systém nie celkom funguje. Do detských duší vnáša zmätok, pretože im nikto nepovie, čo je dobré a čo zlé. Keď urobili niečo zlé, nikto ich nenapomenul. V USA odborníci tvrdia, že práve táto “slobodná výchova” je dôsledkom mnohých tragických udalostí, keď deti priniesli do škôl zbrane a zastrelili spolužiakov a učiteľov. Mnohí rodičia sa sťažujú, že ich vlastné deti doslova terorizujú. Zákon a pravidlá sú pre nás dobré. Aj Boží zákon je pre nás dobrý. A to aj v prípade, keď nám ukazuje na našu zlú a hriešnu podstatu. Ukazuje nám, že ideme do večného zatratenia. Ukazuje nám, že potrebujeme záchranu v Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý jediný bol schopný do bodky naplniť všetky požiadavky Božieho zákona. Jedine Pán Ježiš nám môže dať nové, poslušné srdce.