Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 10. februára 2003

Poďte a pozrite sa na Božie diela, úžasné sú jeho skutky pre ľudí. Uzdravené myslenie. Začiatok nového týždňa býva ťažký. Kolotoč povinností a nových úloh ohrozuje všetko vzácne, čo sme včera načerpali pri oddychu s rodinou, v Božom slove v kostole. Hrozí nervozita, zhon, a následné hádky. Na čo sme naladení? Božie slovo hovorí o telesnom a duchovnom živote. Tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa ducha, zmýšľajú duchovne. Všetci sme telesní. Ale ak náš život znamená len funkciu tela, je to hrozné. – – V čom vidíme motiváciu? V zákone – vyhoviem požiadavkám na pracovisku, v škole, v rodine alebo... nevyhoviem? Ak vidíme len úlohy a očakávania a nepoznáme ich zmysel, budeme to mať ťažké. Ale ak vieme, na čo nám slúžia a môžu slúžiť, ak poznáme ich potenciál, ktorým nás môžu vyprovokovať k užitočnej tvorivosti, je radosť robiť ich. Záleží na tom, pre aký život sme sa rozhodli. Či pri tom telesnom, zákonníckom končíme, alebo dovolíme Božiemu Duchu, aby nás motivoval. Týždeň pred nami sa môže stať šancou dokázať, že Božie slovo sa dá premieňať na svetlo, lásku, pokoj v našich rozhodnutiach, postojoch. Pán Boh nás kladie na celkom novú rovinu milosti. Nám nevládne zákon. Neposudzuje nás podľa toho, koľko stíhame urobiť. Náš Duch môže byť živý pre spravodlivosť. Nie preto, že sme dobrí, ale preto, že náš Boh kriesi. Aj to pokazené, ponuré, mŕtve, šedivé v Jeho sláve dostáva lesk. Dovoľme Mu preniknúť do našich nálad. Naladí nás, aby sme v tej správnej vlnovej dĺžke vysielali do svojho okolia signály Jeho bohatstva a priazne.