Slovak Czech English German Polish

Piatok, 14. februára 2003

Mojžiš odpovedal Bohu: Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? I riekol mu Boh: Veď ja budem s tebou. Kto ma môže obžalovať? Kto ma môže súdiť? Čo ma odlúči od lásky? To sú podstatné otázky našej existencie. Od nich záleží náš život, alebo naša smrť, celá naša večnosť. Príbeh z 8. kapitoly Jánovho evanjelia opisuje farizejský ťah. Ľudia, ktorí chcú chytať za slovo a potom zlikvidovať Božieho syna, to nerobia priamo. To by bolo nápadné. Pred Ježiša privádzajú ženu, ktorá cudzoložila. Nezaslúži si súd? Čo ty na to, Majstre? Ježišova reakcia ich však odzbrojí: “Áno, žena si trest zaslúži. Nech sa páči. Vy, ktorí ste čistí, súďte. Právo je na Vás.” Všetci do jedného odišli. Skôr, ako Ježiš rozhodol. On mohol žalovať a mohol súdiť. Ale na tom nemal záujem. Má záujem na tom, aby odpustil. Správanie ženy neschválil. Ale dal jej šancu. “Choď a odteraz viac nehreš” platí pre mňa a pre teba, brat, sestra každý deň znova. – – Jediný, ktorý môže a má za čo žalovať a súdiť, za nás dáva život. Náš advokát sa stará o to, aby sme vedeli, že od Božej lásky nás nemôže oddeliť nič: ani zlyhania, ani víťazstvá, ani úspechy, ani sklamania. Od Toho, ktorý si nás zamiloval, nás môže oddeliť len jedno jediné: naše vlastné odmietnutie.