Slovak Czech English German Polish

Február

Utorok, 11. februára 2003

Daniel šiel do svojho domu, v ktorom okná jeho hornej izby boli otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha.

Register to read more...

Streda, 12. februára 2003

Kto by sa nebál Teba, Kráľ národov? Naozaj, Tebe to patrí.

Register to read more...

Štvrtok, 13. februára 2003

Svojou láskou a súcitom Hospodin ich vykúpil, a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni.

Register to read more...

Piatok, 14. februára 2003

Mojžiš odpovedal Bohu: Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? I riekol mu Boh: Veď ja budem s tebou.

Register to read more...

Sobota, 15. februára 2003

Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba.

Register to read more...

Nedeľa, 16. februára 2003

Chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa.

Register to read more...

Pondelok, 17. februára 2003

Vaša láska je ako ranný oblak, ako rosa, čo sa zavčasu tratí.

Register to read more...

Utorok, 18. februára 2003

Veštci vidia lož, prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú.

Register to read more...

Streda, 19. februára 2003

Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj Ochranca.

Register to read more...

Štvrtok, 20. februára 2003

Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

KALENDÁR