Slovak Czech English German Polish

Február

Piatok, 21. februára 2003

Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet; sotva ho vietor ovanie, už ho niet.

Register to read more...

Sobota, 22. februára 2003

Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodine, moja Skala a môj Vykupiteľ!

Register to read more...

Nedeľa, 23. februára 2003

Ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi.

Register to read more...

Pondelok, 24. februára 2003

V úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu ... vypočuje môj hlas.

Register to read more...

Utorok, 25. februára 2003

Poranené obviažem a choré posilním.

Register to read more...

Streda, 26. februára 2003

Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré.

Register to read more...

Štvrtok, 27. februára 2003

Pozri, Hospodine, v akej som úzkosti, ... lebo som sa veľmi priečil.

Register to read more...

Piatok, 28. februára 2003

Tak sa vrátia tí, ktorých Hospodin vyslobodil,... dosiahnu radosť a veselosť, zmizne žiaľ a úpenie.

Register to read more...

KALENDÁR