Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 03. marca 2003

Hospodin sa znova bude radovať z teba tebe k dobru, ako sa radoval z tvojich otcov. Modlitba matky - základ Samuelovho životného úspechu. Úspešný život – to je hodnotenie, ktoré by sme radi počuli aj o tom, čo my robíme a ako žijeme. Samuel “však rástol a bol vždy milší Hospodinovi i ľuďom” – to je hodnotenie, ktoré naznačuje pokračujúci progres v Samuelovom živote aj napriek okolnostiam, ktoré nepriali jeho duchovnému rastu. Jeho život bol úspešný v očiach Božích i v očiach ľudí. Ako je niečo také možné? Veď rástol v prostredí, ktoré bolo plné znevažovania Božích prikázaní. Rozpustilé správanie synov kňaza Éliho muselo v Samuelovi vyvolávať vážne pochybnosti o samotných základoch viery v Boha. A predsa Písmo hodnotí jeho život ako úspech. Správanie viacerých služobníkov Božích a ich rodín vždy bolo a aj dnes je pohoršením pre úprimne veriacich. Často sa nás zmocňujú pochybnosti, čo vyrastie z našich detí, keď poznávame svoju bezmocnosť, ochrániť ich pred vplyvom ľudí znevažujúcich vieru v Boha a morálne hodnoty. Nestrácajme nádej. Pán Boh má spôsob, ako aj v tom najskazenejšom prostredí položiť vieru a mravnosť mladých ľudí na pevný základ. Modlitba rodičov za ich deti má zmysel!