Slovak Czech English German Polish

Utorok, 04. marca 2003

Pamiatka spravodlivého je požehnaná. Hospodin pripravuje zmenu. Slová o súde Hospodinovom sa nám nečítajú ľahko. Písmo nešetrí veľmi silnými výrazmi, keď ide o trest nespravodlivosti a nespravodlivých. Nenechajme sa však nakaziť pomstychtivosťou a škodoradosťou. Ak totiž Pán s trestom zbavuje zodpovednosti nehodných, stavia na ich miesto nových ľudí, ktorých chce použiť ako svoje nástroje. A to nech je predmetom nášho záujmu. Neprosme o to, aby Pán už konečne odvolal “tých nehodných”. Môže sa nám zdať nepochopiteľné, prečo Chofní a Pinchás smeli tak dlho a tak hrozne znevažovať vieru v Božie prikázania. To pre nás zostáva tajomstvom Božej zvrchovanosti. Ale vieme, že kým nehodní vyčíňajú, Pán vždy pripravuje nových, verných služobníkov. Viac ako netrpezlivosť s meškajúcou zmenou, nech nás teda napĺňa trpezlivosť s Božím procesom prípravy na zmenu. Aj teba Pán potrebuje, aby ťa postavil, možno už dnes, do zodpovednej úlohy. Maj trpezlivosť, dovoľ Mu, aby ťa pripravoval. Mysli na to, akú zodpovednosť od teba očakáva. Samuel sa “netlačil” do “funkcií”, nebol netrpezlivý, nepýtal sa, kedy už konečne niekto urobí poriadok, nekritizoval Éliho za jeho neschopnosť viesť. On sa sústredil na to, ako Boh chce pracovať s ním a na ňom. Ako ho chce použiť pre Svoj plán. A jeho čas prišiel.