Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 06. marca 2003

Mojžiš si zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. Keď Boh opustí svoj ľud. S Pánom Bohom nemožno manipulovať. Izraelci si však mysleli, že sa to dá. Večného, neobsiahnuteľného Stvoriteľa sveta chceli použiť ako prostriedok na dosiahnutie svojho cieľa. To, ako postupovali Izraelci, sa na prvý pohľad zdá byť veľmi duchovné a správne. Po prvej porážke si uvedomujú, že Hospodin nebol na ich strane. Správna analýza situácie. Aj navrhnuté riešenie je zdanlivo správne. Treba priniesť truhlu zmluvy na bojisko. Symbol Božej prítomnosti. Dokonca aj reakcia Filištíncov, ich strach z mocného Boha, ktorý bil Egypťanov, naznačuje, že nápad s truhlou zmluvy bol tým správnym riešením. A predsa Boh opustil svoj ľud. 30.000 mŕtvych – to je národná katastrofa. Božia zvrchovanosť nás často prekvapuje a udeľuje našej duchovnej pýche lekcie skromnosti a pokory. Koľko zaručene správnych analýz a zdanlivo duchovných riešení sme už videli, či dokonca sami urobili? A predsa, Pán Boh sa nezachoval podľa našich predstáv. Potrebujeme takéto lekcie, aby sme aj dnes pochopili, že Božia moc nie je vo veciach a úkonoch, ktoré máme, či robíme. Aby sme neupadli do omylu, že so živým Bohom môžeme manipulovať.