Slovak Czech English German Polish

Piatok, 07. marca 2003

Boh raní, aj obväzuje, udiera, ale jeho ruky aj liečia. Božia sláva a národná sláva. Porážka izraelského vojska a ukoristenie truhly je veľmi hlbokým zásahom do sebavedomia ľudí. Sú zneistení. Stratili najvýraznejšie znaky svojej národnej a náboženskej identity: truhlu zmluvy a vojenskú silu. Je to pokorenie, ktoré má celkom fyzické dôsledky. Kňaz Éli, ktorý navyše stratil aj svojich dvoch synov, toto pokorenie nedokáže zniesť a jeho vekom vyčerpané telo podlieha záťaži. Zomiera. Aj na tehotnú Éliho nevestu má toto pokorenie vážne fyzické dôsledky. Dochádza k predčasnému pôrodu, pri ktorom zomiera. Ani skutočnosť, že uprostred toľkého zomierania privádza na svet nový život, ju nedokáže potešiť. “Odsťahovala sa sláva od Izraela” – tak pomenovala svojho syna. Dnes je vo svete veľa pokorených národov. Veľmoci a kedysi slávou sa lesknúce štáty sú na kolenách. Zmietajú sa v korupčných škandáloch, prosia o pôžičky a žijú na dlh. Milióny ľudí fyzicky trpia pre bezbožnosť a nezodpovednosť svojich národných vodcov. Nový život ako keby v nich nemal hodnotu a neprinášal nádej. Kde je naša sláva? Kde sú znaky našej národnej a náboženskej identity?