Slovak Czech English German Polish

Sobota, 08. marca 2003

Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno; s plesaním sa však vráti a donesie snopy. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Toto prikázanie musia rešpektovať aj pohania. Filištínci umiestnili vzácnu vojnovú korisť, truhlu zmluvy do svojho chrámu vedľa svojho boha Dágona. Mohli by sme povedať, že to bol najväčší prejav úcty, aký vedeli Bohu Izraelcov prejaviť. Oni však nepochopili podstatu moci Boha Izraelcov. Hospodin je jediný Boh. Nie je doplnkom, od ktorého možno očakávať zvýšenie účinnosti ostatných uctievaných božstiev. Preto musí Dágon padnúť dolu tvárou. Toto Filištínci nepochopili. Nedokázali prijať Hospodina ako jediného Boha. Rozpoltenosť v oddanosti a vernosti Pánu Bohu má tragické dôsledky. Pre Filištíncov to boli tie rozmanité rany, ktoré ich sužovali, keď bola pri nich truhla zmluvy. Ako sa prejavuje duchovná rozpoltenosť pri nás, dnes? Najvypuklejším prejavom je nedôslednosť v morálnych rozhodnutiach. A tak aj dnes Hospodin navštevuje skúškami miesta, kde Jeho prítomnosť je len doplnkom, ozdobou služby iným božstvám.