Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 09. marca 2003

Oči mi prahnú po tvojej reči, keď sa pýtam: Kedy ma potešíš? Nemal by si myslieť aj na seba? Rozhodnúť sa proti Zlému, to je vždy ťažký zápas s vážnymi dôsledkami. Poznáme to na sebe a vidíme to na ľuďoch okolo seba. Boj proti zlu v najrôznejších podobách, teda boj proti moci satana, mnohí začnú, ale nevládzu dotiahnuť dokonca. Neunesú dôsledky svojho rozhodnutia. Pokušiteľ má účinné zbrane. Pri pokúšaní Pána Ježiša nespochybňuje to, že je Syn Boží. Práve naopak. Z toho vychádza a chce dosiahnuť, aby Ježiš použil túto autoritu pre seba. Po tom, čo Pán Ježiš dokáže pôstom a odlúčením svoju vnútornú slobodu a odovzdanosť Bohu, Ho pokušiteľ postaví pred otázku: “Nemal by si myslieť aj na seba? Na svoj žalúdok, na svoju bezpečnosť, na svoje postavenie?” Pán Ježiš to odmieta a v tom je dôsledný v boji proti Zlému. Väčšina našich rozhodnutí bojovať proti rôznym pokušeniam končí tam, kde si povieme, že musíme myslieť aj na seba. Tam nás pokušiteľ vždy “dobehne”, keď nás presvedčí, že sme dobrí kresťania, a práve preto musíme myslieť aj na seba. Je málo tých, ktorí dokážu byť takto dôslední. Vďaka však aj za nich, lebo sa stali nástrojmi Božími a vyslobodili mnohých spod moci Zla. Dôslednosť Pána Ježiša v boji proti pokušeniu je aj pre nás nádejou, že postaviť sa s rozhodnosťou a dôslednosťou proti mocnostiam Zla má aj dnes zmysel.