Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 10. marca 2003

Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno! Medzi národmi oznamujte jeho skutky! Obeť za vinu. Filištínci po víťazstve nad Izraelom, siahli na truhlu Hospodinovu a vzali si ju ako vojnovú korisť. Mali z toho veľkú radosť, ktorá však netrvala dlho. Kronikár zapísal, že na Filištíncov “ťažko doliehala ruka Hospodinova.” S truhlou Hospodinovou – symbolom Božej prítomnosti – nemožno svojvoľne nakladať. Kto sa jej dotýkal, akoby sa dotýkal Boha. Božia odpoveď Filištíncom za tento prečin bola jasná – trest v podobe vredov na tele. Keď Filištínci porozumeli svojmu omylu, priznali si vinu. Urobili pokánie a vrátili ju Izraelcom. A vredy sa stratili. Boh nenechá manipulovať so sebou. Ani vtedy, ak by sme to robili s tými najlepšími úmyslami, ako kedysi Filištínci. Žiť v Božej prítomnosti a byť účastníkom Božieho požehnania, môže byť len ten, kto pozná Božiu vôľu a podľa nej koná. A tá je jednoduchá - konaj ako Kristus a nasleduj Jeho príklad.